succesvol zijn

Leidinggeven aan uw werkelijke intentie en bestemming.

Een senior intensive van vjjf dagen voor directeuren en topmanagers, die dieper inzicht willen krijgen in hun werkelijke intentie en bestemming in werk en leven.

inleiding

U heeft een vol werkend bestaan. Waarschijnlijk altijd veel te doen. Door die drukte leeft u, zoals de meeste van ons, hoofdzakelijk van moment op moment, met slechts weinig tijd voor bezinning. Misschien vraagt u zich op die schaarse ogenblikken af, ‘waar het eigenlijk allemaal naar toe gaat’, Is dit zoals ik het wil? U wilt een volledig leven; het optimale uit u zelf en uit uw werk halen. Waarom dan niet eens stil staan bij uzelf, om zicht te krijgen op hoe u het tot nu toe gedaan hebt.

doelstelling

Doel van het programma is een betere afstemming tussen uw eigen inspiratie enerzijds en dat wat op uw pad komt anderzijds. Klopt het waar u mee bezig bent? Door het onderzoek hiernaar komt u in contact met uw werkelijke intentie en bestemming, en leert u daarop in te spelen. Het programma draagt er zo aan bij om ge•nspireerd en enthousiast in het werk en leven te kunnen (blijven) staan, vanuit bezieling en authenticiteit.

doelgroep

Dit programma is voor senior leidinggevenden die op zoek zijn naar een diepere betekenis en die diepgaand inzicht willen krijgen in hun werkelijke intentie en bestemming.

korte inhoud van het programma

Het programma bestaat uit 5 modules van ieder twee dagdelen. In ieder van die modules wordt een onderwerp behandeld dat bijdraagt aan de doelstelling die hierboven is beschreven.

Waar kom ik vandaan?
Wat is de rode draad in mijn leven aan de hand van inzichten in de eigen ‘intentie’ d.w.z. waarop heb ik mijn aandacht tot nu toe gericht?

Onderzoek van heden en toekomst:

Waar heeft het leven mij tot nu toe naar toe gebracht en hoe zal de toekomst eruit komen te zien?

Beleven van innerlijke stilte:
Wat leeft in mijn binnenwereld?

Maatschappelijke context: ik, mijn werk en de wereld
Hoe staan mijn binnenwereld en de buitenwereld in relatie tot elkaar?

Hoe zie ik mijn bestemming?
Zie ik betekenis van mijn bestaan en wat staat mij nu te doen in relatie tot mijn werk- en leefwereld?

rode draad

Het programma heeft een rode draad, die via verleden, heden en toekomst (module 1 en 2) naar het hier en nu gaat, om daarin stil te staan bij wat er innerlijk bij u leeft (module 3). Vanuit dit contact met uzelf, wordt de verbinding gelegd met de buitenwereld (module 4). De bestemmingsvraag (module 5) vormt het sluitstuk van het programma, en kan gezien worden als een integratie of synthese van de inzichten van eerdere modules.

trainers / begeleiders

Trainers zijn Herbert Minderhoud: 06 166 96 890 en Heleen Arends

duur en locatie

Het programma heeft een totale duur van 5 dagen. U kunt kiezen voor 5 losse dagen met een frequentie van 2 à 3 weken tussen de modules of u kunt kiezen voor 5 dagen residentieel.

aantal deelnemers

Maximaal aantal deelnemers is 10, minimaal aantal 5.

kosten

Op aanvraag.

aanmelden

Aanmelden bij info@herbertminderhoud.nl of 06 11 885 889.