professioneel solliciteren

inhoud

Het programma is kort en bondig: twee groepsbijeenkomsten van één dag. De groep bestaat uit max.12 personen. Tussen de bijeenkomsten door is er een periode van één week waarin je opdrachten uitvoert. Je wordt begeleid door een professionele sollicitatietrainer en een ‘expert’ op het specifieke thema.

doelstelling

In essentie gaat het programma over het leggen van een goede en veelbelovende relatie tussen jezelf en de werkgever van je keuze. Daarvoor is allereerst zelfkennis nodig: weten wie je bent en wat je wilt. Je cre‘ert op basis van die zelfkennis een heel eigen en aansprekend persoonlijk profiel. Concreet wordt aandacht besteed aan je schriftelijke en mondelinge presentatie.

doelgroep

Professioneel solliciteren is voor iedereen, die op zoek is naar een baan die past bij zijn/haar unieke talenten, en die wil werken aan de verbetering van zijn/haar mondelinge en schriftelijke presentatie.

onderwerpen

Dit programma behandelt in groepsverband de verschillende aspecten van het sollicitatieproces. Belangrijk uitgangspunt daarbij is het leren kennen én profileren van je kwaliteiten en talenten en feedback te krijgen van je medecursisten.

resultaat

Concreet heb je na het programma het volgende:

  • Zicht op je ‘hoogstpersoonlijke profiel’ als basis voor je keuze van en presentatie naar werkgevers;
  • Een ‘persoonlijk document’ bestaande uit CV, brief en profiel, dat je visitekaartje wordt;
  • Een helder en realistisch actieplan waarmee je de arbeidsmarkt gaat verkennen;
  • Een goede presentatie naar potenti‘le werkgevers toe;
  • Niet onbelangrijk: optimisme, zekerheid en daadkracht om de arbeidsmarkt met vertrouwen tegemoet te treden.

programmastructuur

dag 1
Je begint met werken aan je CV en Brief. Een professionele recruiter met uitgebreide kennis van de arbeidsmarkt kijkt kritisch naar je CV en sollicitatiebrief en stelt bij waar nodig om het te maken tot een optimaal presentatie document.

Vervolgens wordt de aandachtgericht op je profiel. Je werkt aan een optimale aansluiting van cv en brief met je persoonlijke eigenschappen en gaat deze inzetten als voorbereiding op het netwerken.

dag 2
Deze dag start met een persoonlijke presentatie. Met een beeldend kunstenares werk je op een creatieve manier aan je presentatie naar de werkgever van je keuze. Beelden, uitstraling en hoe die overkomen op de ander staan centraal. Je werkt hier aan ‘het merk ik’.

De training sluit af met een gesprek. Met de beeldend kunstenares ga je een stap verder naar de praktijk. Ook hier staat creativiteit centraal: de kleding die je wilt dragen, het gesprek, het werken aan je netwerk.

trainers

Herbert Minderhoud, Koosje van Frankenhuysen en Judith Macrander

Aanmelden bij info@herbertminderhoud.nl of 06 11 885 889.