diversiteit

wereldburger

Ik heb mezelf altijd als een wereldburger beschouwd. Ik ben geboren in Nederland, maar ik voel me sterk verbonden met mensen uit andere culturen, met name moslims en culturele minderheden rondom het gebied van het Midden-Oosten. De religie staat voor mij los van deze verbondenheid. Ik herken mij vooral in de mediterrane leefwijze, het expressieve, de hartelijkheid en de warmte. Ik spreek onder andere Turks en woonde en werkte tussen 2005 en eind 2011 voor een deel van het jaar in Istanbul, waardoor ik deze cultuur ook van dichtbij beleefde. De ervaringen die ik in Turkije opdeed, zorgden voor een verdieping van mijn werk. Dit geldt met name voor coaching en trainingen op het gebied van diversiteit die ik in Nederland en in het buitenland geef. Ik had het als kind al in mij te kijken met andere ogen dan alleen de Nederlandse. Die benadering heb ik ook als ik mij in andere culturen begeef.

uitwisseling

Diversiteit betekent in mijn visie: culturen – en mensen – tot elkaar zien te brengen. De verbinding staat voor mij centraal. Daarvoor is het belangrijk dat er een uitwisseling tussen mensen ontstaat. Dat kan onder meer in de trainingen die ik geef. Als je gezamenlijk zoekt naar het verbindende element blijken de verschillen niet zo groot zijn. Uitwisseling faciliteert begrip en door kennis te nemen van elkaars culturen op een niet-oordelende wijze kan er een verbinding tot stand gebracht worden en bewustwording plaatsvinden.

training/masterclass: the power of non-identity

In het kader van Istanbul 2010, het jaar waarin Istanbul culturele hoofdstad van Europa was, hebben een collega en ik een speciale training/masterclass ontwikkeld voor een internationaal publiek: “The Power of Non-Identity”. Deze werd gegeven in het kader van de meerdaagse conferentie ‘Breaking the stereotypes’. De masterclass ging over diversiteitsbeleving in verschillende landen. De ene cultuur kan diversiteit anders ervaren dan de andere. Onze focus was gericht op het doorbreken van stereotype denken met betrekking tot het concept identeit. We nodigden mensen uit om anders naar identeit te kijken, namelijk door te kijken naar het tegenovergestelde, namelijk naar non-identiteit. Op aanvraag sturen wij u een brochure toe over deze training/masterclass. Het wordt ook in het Engels gegeven, zie inzet hiernaast.

masterclass: islam@school

Herkent u dit? “Wij hebben relatief veel leerlingen op school die een islamitische achtergrond hebben maar wij weten soms niet zo goed hoe hier mee om te gaan.” Of: “We hebben stagaires op ons werk met een andere culturele achtergrond maar het sluit niet goed aan; hoe komt dat?” In onze open opstelling gaan we samen met u de uitwisseling aan! Als je zoekt naar het verbindende element blijken cultuurverschillen niet zo groot zijn. Door kennis te nemen van elkaars culturen op een niet-oordelende wijze kan er een verbinding tot stand gebracht worden en bewustwording plaatsvinden. De kracht van deze masterclass zit hem in het feit dat mijn collegatrainer Arabisch spreekt en goed thuis is in de Arabische Wereld en ikzelf Turks spreek en goed thuis ben in de Turkse cultuur. Onze aanpak is uniek te noemen en wordt goed ontvangen door opdrachtgevers. We maken workshops op maat die aansluiten bij de belevingswereld van de deelnemers. Omdat de masterclasses interactief zijn, brengt het je inzichten, die zo praktisch zijn dat je ze direct kunt toepassen.

masterclass: “muslims in company”

Nederland en de samenstelling van de bevolking is in de afgelopen vijftien jaar in een rap tempo veranderd. Zo telt ons land bijvoorbeeld één miljoen moslims, een nieuwe groep potentiële werknemers. Niet alle bedrijven zijn even goed ingespeeld op deze demografische veranderingen. ‘Deze masterclass richt zich op de multiculturele (high) potentials én de bedrijven. In de praktijk blijkt dat zowel bij innoverende werkgevers als bij deze talentvolle groep de behoefte bestaat om het beste in elkaar naar boven te halen. “Moslims in Company” geeft inzicht in het spanningsveld van diversiteit en identiteit, en speelt in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Zo kunnen bedrijven en (high) potentials makkelijker reageren op een snel, veranderende markt.

coaching

Coaching kan onder meer worden ingezet om de effectiviteit van trainingen te meten. In hoeverre is het geleerde in het werk toe te passen? Wat kom je daarbij tegen? In een aantal gesprekken kunnen we op ervaringen en situaties ingaan die in de training niet aan bod zijn gekomen.

intervisie

Na afloop van de training kunnen deelnemers ervoor kiezen om met elkaar als (intervisie)groep verder te gaan. Om zo dieper op de materie in te gaan en elkaar verder te ondersteunen. Ik kan daarbij als facilitator optreden.

mentoring

Hierbij loop ik on the job mee, om ter plekke vragen te beantwoorden en bij te sturen.