trainers

heleen arends

werkt sinds 1988 als trainer, coach, mediator en (loopbaan)counselor en heeft een zelfstandige buro in Den Haag. Oorspronkelijk studeerde zij aan de Koninklijke Academie voor Beeldende kunsten in Den Haag en vervolgens Kunstzinnige Therapie aan de Academie de Wervel in Driebergen. Zij bekwaamde zich in het coachen en begeleiden door het volgen van diverse leergangen. In haar werk begeleidt zij mensen, individueel en in groepen, bij hun ontwikkelingsproces, zowel in het persoonlijke leven als in de werksituatie. Hierbij heeft het “beeldend” element naast het gesprek nog steeds een ondersteunende rol en is een speciale aanvulling om tot nieuwe inzichten en resultaten te komen in het zoeken naar zingeving en levensdoelen. (Website Heleen: www.arendsadvies.com)

koosje van frankenhuysen (1966)

koosje van frankenhuysenis sinds 1996 zelfstandig psychologe. Tijdens haar studie Arbeids- & Organisatiepsychologie volgde zij de trainersopleiding aan de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien is trainen haar kernactiviteit naast individuele coaching en psychologisch advies. Voor verschillende bureaus en opdrachtgevers geeft zij een breed scala aan trainingen. De onderwerpen lopen uiteen van managementvaardigheden, agressiebeheersing en loopbaanontwikkeling tot persoonlijke effectiviteit. Als coach heeft zij haar eigen praktijk in het centrum van Amsterdam. In veel van haar werk als psychologe speelt de Rationeel Emotieve Theorie (RET) een belangrijke rol. Het verschaft mensen inzichten in zichzelf en hun valkuilen maar geeft ook een effectieve zelfhulpmethode. (Website Koosje: www.frankenhuysen.nl)

godfried ijsseling (1963)

studeerde sociale en organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is sinds 1998 werkzaam bij de Baak, als coach en loopbaanbegeleider en sinds enkele jaren als Manager de Baak Coaching. Vanuit zijn achtergrond psychologie is hij geïnteresseerd in beweegredenen van mensen ten aanzien van werk en persoonlijke groei. Zijn werk als loopbaanbegeleider biedt een kader voor het werken met innerlijke drijfveren, en blokkades die het nastreven daarvan belemmeren. Het betrekken van de context van de gecoachte is óók bij individuele ontwikkeling van belang, want in de ‘wrijving’ met de omgeving vindt persoonlijke én organisatieontwikkeling plaats. Vanuit die overtuiging houdt hij zich ook bezig met teamcoaching en intervisiebegeleiding

ghislaine keyzer (1955)

ghislaine keyzerZij studeerde ontwikkelingssociologie aan de Universiteit Leiden. Gedurende haar werk heeft zij zich altijd bezig gehouden met ‘mens en werk’. Lange tijd heeft zij internationaal advies- en projectwerk verricht. Dit deed zij met name voor de internationale arbeidsorganisatie (ILO). Sinds 2004 heeft zij haar eigen bureau voor coaching, loopbaanbegeleiding, training en organisatieadvieswerk in Den Haag en Rotterdam. Haar aanpak is betrokken en praktijkgericht. Haar focus ligt bij persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ze vindt het vooral boeiend om scherp te krijgen van wat wenselijk en effectief is en hoe je in verbinding komt en blijft met het werk. De individu, de organisatie en de brede context zijn voor haar niet van elkaar te scheiden niveaus. Wensen, verbinding en de betekenisgeving worden immers altijd in relatie tot de omgeving bepaald en gerealiseerd. (Website Ghislaine: www.keyzerloopbaanadvies.nl)

judith macrander (1971)

Beeldend Kunstenaar, docent. Sinds juli 1999 werkzaam als zelfstandig beeldend kunstenaar; graficus. Binnen het eigen autonome werk staat de mens in al zijn gelaagdheid centraal. Het werk resulteerde in exposities o.a. in Haags Gemeentemuseum en het Singer museum Laren en diverse nominaties en prijzen o.a. Royal Grafiekprijs 2000 en De Nederlandse Grafiekprijs 2001. Sinds okt.2000 verbonden aan de Baak. Binnen de Baak werkzaam als docent en bezig met het ontwikkelen van kunst in programma’s waarbij gezocht wordt naar een wezenlijke integratie van beide vlakken: kunst en bedrijfsleven.